fbpx

Samenspelen, samen leren, het belang van leerorkesten

Vandaag was ik op het symposium samenspelen, samen leren van Leerorkest Nederland.

En wauw, wat een ongelooflijk inspirerende dag was het voor mij als muziekdocent/docent blazersklassen maar ook zeer zeker ook voor mij als specialist uitvoering bij CultuurCompaan. 

Fantastische inzichten over wat samen muziek maken (maar eigenlijk voor kunst in het algemeen) voor mooie effecten heeft op kinderen en jongeren in het onderwijs, maar ook breder: de kracht van samen musiceren binnen het wijkgericht werken. 

Nadat Jacco Minnaard in het openingswoord vertelde over hoe er gewerkt wordt binnen de leerorkesten sprak  Erik Scherder over het effect van muziek op het brein. 

Geert Jan Stams sprak over hoe samen muziek maken bijdraagt aan de veerkracht van kinderen en hoe het spelen in een leerorkest een manier om te leren luisteren naar jezelf en naar anderen en zo een maatschappelijk opvoedingsideaal is. 

Na de pauze zat het leerorkest o.l.v. Rolf Hoogenberg op het podium van de kleine zaal van het Concertgebouw. Samen met Tania Kross werd met het aanwezige publiek een lied ingestudeerd voor koningin Máxima die het middagprogramma opende door een baton te overhandigen aan de concertmeester van het leerorkest. Haar reactie: ‘sorry, ik heb m’n handen vol, dus ik kan m even niet aanpakken!’ 😉 

We genoten van hoe de kinderen van het leerorkest geconcentreerd speelden. 

Voor wie nog niet zo in de materie zit:

In een leerorkest leren kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs tijdens of na school niet alleen een instrument te bespelen, ook leren ze vaardigheden als concentreren, emoties verwerken, samenwerken en zelfwaardering. In 2005 startte het eerste leerorkest en inmiddels zijn er bijna veertig in Nederland en het Caribisch deel van ons koninkrijk.

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming hield een toespraak over rijksbrede wijkprogramma’s die kinderen een positieve vrijetijdsbesteding bieden. 

Oprichter van het eerste leerorkest Marco de Souza onderstreepte nog eens hoe belangrijk leerorkestdocenten zijn.  

Ron Meyer sprak vol trots over zijn regio Heerlen Noord. Helaas speelt armoede in die regio een grote rol. Dat is dan ook de reden dat daar een zogenaamd nationaal programma met steun van de Rijksoverheid is gestart in samenwerking met de gemeente en diverse maatschappelijke partners in de regio. Meyer sprak over  het belang van het leerorkest in het nationaal programma Heerlen Noord. ‘Als de omstandigheden de mens maken, laten we dan de omstandigheden menselijk maken’

Tot slot was het woord aan pedagoog Marcel van Herpen. Waar je vaak aan het eind van een lange dag wat ‘inkakt’ was dat in dit geval absoluut niet aan de orde!

Op een amusante manier bracht hij voor het voetlicht dat contact maken met je leerlingen  het allerbelangrijkste is. Persoonlijke betrokkenheid en ieder leerling de verantwoordelijkheid geven die hij of zij aan kan. Zonder relatie geen prestatie!

Met een hoofd vol inspiratie, een koffervol handvaten om mee aan de slag te gaan en herinneringen aan hoe de kinderen van het orkest genoten van hun optreden trek ik weer huiswaarts.

Ik werk op dit moment natuurlijk al met blazersklassen en zie de positieve uitwerkingen wekelijks met eigen ogen, maar hoe mooi zou het zijn om nog meer leerorkesten op te zetten in de omgeving Breda, maar zeker ook in de gemeente Woensdrecht en wat te denken van Roosendaal?! 

In ieder geval heb ik het statement voor meer  leerorkesten in Nederland ondertekend! Doe jij dat ook?

Lees hier wat ik leerde tijdens een bijscholing!

Als dirigent en docent vind ik het belangrijk om mezelf te blijven bijscholen. Stilstand is achteruitgang in een wereld die zich alsmaar sneller ontwikkelt. Daarom volgde ik de afgelopen weken een aantal online workshops met als thema feedback geven aan een orkest en toewerken naar een eindpresentatie. Het waren inspirerende sessies, en ik wil er vandaag graag iets over schrijven in dit blog.

Hoe werk je met een orkest of koor of met een klein ensemble toe naar een fantastische eindpresentatie, een groot concert? Dat was eigenlijk de centrale vraag.
Ik heb kennis gemaakt met de I like I wish methode. Dit is een methode van feedback geven die je eigenlijk in allerlei situaties (dus niet alleen muzikaal) kunt gebruiken.
De basis is simpel: geef aan wat je waardeert en wat je graag nog anders zou zien.

In het voorbeeld van een orkestrepetitie: als je een werk hebt gerepeteerd geef dan aan wat goed ging, en waar je nog verbetering wilt. Zo weten muzikanten ook waaraan ze nog moeten werken. Belangrijk voor jezelf is wel dat je alles goed documenteert, zodat je de volgende keer weet waaraan je nog wilt werken bij een bepaald werk. Door je feedback te delen met je orkestleden maak je hen mede eigenaar van het kunstwerk, in dit geval het concert. Daardoor zullen ze meer betrokken zijn en meer gemotiveerd om thuis ook echt aan de slag te gaan.

Voor mij was het een eye-opener vooral voor wat betreft het repeteren met orkesten. Ik werk zelf vaak wel met zogenaamde kleurenkaarten voor stukken. Als een stuk rood is dan moet er nog ongelooflijk veel aan gebeuren. Oranje is veel werk, maar geen drama en geel is al bijna concertwaardig. Tot op heden maakte ik mijn orkestleden geen deelgenoot van mijn kleurenkaartjes, maar door de workshops die ik nu heb gevolgd ben ik van plan hen meer deelgenoot te gaan maken van het proces door middel van de I like I wish methode! Want zeg nou zelf: het is toch fantastisch om met een gemotiveerd orkest op een gestructureerde manier toe te werken naar een fantastisch concert?

En jij? Ga je de I like I wish methode inzetten? Misschien wel op een heel ander vlak dan ik?

Hoe goed hoogsensitiviteit in de muziekwereld kan werken

Psychologe Jennifer Grimes ontdekte iets verrassends toen ze besloot om rockmuzikanten te interviewen. Ze bezocht meerdere concerten en hield backstage interviews, en wat bleek: de meeste muzikanten zijn hoogsensitief. Achter al dat uitbundige theater op het podium, de felle lampen en luide geluiden van een concert, gingen vooral heel introverte personen schuil. Personen die hun energie focussen voor een creatief en ontzettend expressief optreden.Maar niet alleen veel muzikanten zijn hoogsensitief. Vele kunstbeoefenaars zijn hoogsensitief: van schilders tot schrijvers en van dansers tot acteurs.
Hoogsensitiviteit is geen aandoening of psychische stoornis, het is een persoonlijkheidskenmerk.

In het dagelijks leven worden hoogsensitieve mensen (HSP) door anderen soms afgeschilderd als huilebalk, overgevoelig en kleinzerig.
En inderdaad: sommige prikkels komen bij HSP veel harder binnen en zorgen dan voor bepaalde reacties. Maar wisten jullie dat hoogsensitiviteit ook zoveel voordelen heeft?
Even terug naar het onderzoek van Jennifer Grimes: eigenlijk blijkt daar uit dat HSP enorm creatief zijn!

HSP ervaren kunst als het beleven van andermans emoties. Dat is een vorm van empathie.
Uit onderzoek is zelfs gebleken dat muziek 2 dingen doet voor HSP: het activeert het beloningssysteem (oftewel, het zorgt ervoor dat de HSP zich goed voelt) en het geeft een gevoel van verbinding, waardoor de hersenen andere mensen makkelijker begrijpen.

Eerder las ik al dat hoogsensitieve mensen gevoeliger zijn voor faalangst; of in het geval van artiesten: podiumangst.
Omdat dat laatste iets is waar ik een hele workshop aan heb gewijd, prikkelde die informatie me destijds al.
Echter ben ik iemand die weliswaar leerlinggericht wil werken, maar ik hou er aan de andere kant totaal niet van om iemand een etiketje op te plakken. Ieder is voor mij gewoon zichzelf en iedereen is anders en mag er zijn zoals hij of zij is.


Maar na het lezen van de informatie over hoogsensitiviteit en muziek besloot ik toch zelf ook eens op onderzoek uit te gaan in mijn omgeving: ik ging op zoek naar hoogsensitieve musici en muzikanten om hen wat vragen te stellen.

Nogmaals: niet om wie dan ook een etiketje op te plakken, maar eigenlijk puur uit interesse voor mezelf en voor het opdoen van bagage voor in mijn ‘rugzakje’ met tools, tips en tricks!
En aangezien het wellicht ook voor anderen interessant kan zijn én ik graag de positieve kant van HSP wil laten zien, heb ik besloten een artikel te schrijven en hier te publiceren.

Op mijn vraag of mensen meer HSP’s kennen die muzikaal bezig zijn waren de antwoorden wisselend. Opvallend was dat mensen die zelf al geruime tijd weten dat ze hoogsensitief zijn ook meer andere HSP muzikanten/musici kennen.  Ik denk zelf dat dat ermee te maken heeft dat als je er zelf langer mee bezig bent, je ook andere mensen gaat herkennen met dezelfde ervaringen en dat je dan vervolgens die ervaringen gaat uitwisselen. Overigens merkte ik in sommige gesprekken ook dat er best een soort taboe rust op HSP. Dat kan ook een reden zijn dat mensen niet zoveel andere muzikale HSP-ers kennen natuurlijk!


Muziek als passie
Ik vroeg me af wat muziek betekent voor deze hoogsensitieve personen. Het antwoord was bijna eenduidig: passie was een woord dat door bijna iedereen genoemd werd, Sommigen zeiden: ‘muziek is mijn leven’ Rust werd ook genoemd, en muziek als uitlaatklep en dat sluit natuurlijk mooi aan bij de bevindingen uit de onderzoeken die ik las. Rust en ontspanning is dan een beloning. Overigens gaf iedereen aan dat muziek doelbewust wordt ingezet om rust te vinden. Soms is dat spelend, maar vaak ook luisterend.
Iemand noemde muziek letterlijk: verbinding tussen verschillende mensen, en het raakt mijn eigen emoties.

Tot zover mijn vragen die eigenlijk letterlijk aansloten bij de onderzoeken die ik laatst las.


Daarna ben ik eens gaan vragen wat mensen nou merken van hun hoogsensitiviteit tijdens het musiceren. En misschien nog wel belangrijker: werkt het dan belemmerend of juist verrijkend?

Een aantal verrijkingen die werden genoemd:
- het geeft me ontspanning
- ik hoor heel veel details, zeker in meerstemmigheid
- als ik de goede muziek kies om te spelen dan geeft dat positieve energie
- ik kan met muziek mijn emotie kwijt die ik in woorden niet kan uitdrukken

En een aantal belemmeringen die werden genoemd:
- ik ben snel afgeleid door externe prikkels, zoals gepraat of geruis
- als het niet mijn muziekstijl is geeft het negatieve energie
- onzuiver spel is een verschrikking
- soms raakt muziek me te erg

Een sensitieve prof?
Aan de professionals vroeg ik vervolgens nog of zijn hun HSP-eigenschappen kunnen inzetten in of voor muziek. Eigenlijk zag iedereen wel voordelen.

Zo gaven verschillende mensen aan dat via het musiceren verbindingen gelegd kunnen worden.
Wat ook vaak naar voren kwam was dat docenten zich door hun sensitiviteit gemakkelijker kunnen inleven in leerlingen en daardoor meer leerlinggericht kunnen lesgeven.
Een ander punt wat werd genoemd was dat sensitiviteit van belang is bij het programmeren van een concert. Wat past goed na elkaar, wat past goed bij welke situatie.
Een dirigent gaf aan dat doordat hij zoveel details hoort in klankkleur, intonatie en tempi hij in staat is om het samenspel van zijn orkestleden nog beter te maken tijdens repetities.
En als uitvoerend musicus is het gemakkelijker om de emotie/beleving van de componist over te brengen bij de luisteraar.

Podiumangst
Ja, en dan die podiumangst waarover ik al eerder schreef. Ook mijn respondenten gaven aan daar regelmatig last van te hebben. Dat is te verklaren omdat HSP ten eerste erg bezig zijn met sociale verbindingen. Dus zij gaan bv veel eerder ‘nadenken’ over wat anderen vinden. Daarnaast zijn HSP sneller meer perfectionistisch en horen en zien ze ook meer foutjes, wat faalangst en podiumangst natuurlijk in de hand werkt. Zeker iets om mee te nemen in mijn workshop!

Tot slot
Muziek is een bijzondere kunstvorm die ikzelf met enorm veel passie bedrijf. Hoogsensitiviteit kan soms een belemmering zijn voor muzikanten en musici, maar toch zijn er vooral veel voordelen! Ik zie vooral veel voordelen voor de profs die hun sensitiviteit kunnen inzetten om muziek nog beter en persoonlijker over te brengen op luisteraars, leerlingen en orkestleden.
Natuurlijk blijven er voor hoogsensitieve artiesten uitdagingen, maar ik zou mijn kind maar wat graag op muziekles laten gaan bij een hoogsensitieve muziekdocent!

Reageren op dit artikel? Dat vind ik altijd leuk!

Een mooi muzikaal seizoen gewenst!

Jullie hebben mijn blogs een tijdje moeten missen, ik ben er even tussenuit geweest!
Terwijl ik dit schrijf ben ik net terug van een heerlijke vakantie in de Provence. Ik heb enorm genoten van het schitterende landschap. Jammer genoeg was dit niet de tijd van de lavendel, maar het was alsnog heerlijk om te genieten van het schitterende landschap vol wijnranken, kersenbomen en olijvenbomen.

Mijn letterlijke hoogtepunt was het (op de e-bike) beklimmen van de Mont Ventoux. Niet zozeer het beklimmen, maar wel het afdalen was echt een overwinning op mezelf. 
Het uitzicht was prachtig, en wat was ik trots toen ik het gedaan had, en wat kreeg mijn zelfvertrouwen een enorme boost!

En eigenlijk is dat heel goed: jezelf regelmatig prikkelen om eens iets buiten je comfortzone te doen, want daardoor groei je! 

Zo werkt het ook met muziek..Ook daar is het goed om soms eens iets te doen wat buiten je comfortzone zit: misschien wel improviseren, of een muziekstijl spelen waarvan je denkt dat die je niet zo ligt. Of een solo-optreden geven voor een groot publiek. Uit je hoofd spelen, terwijl je dat normaal nooit doet.. Er is genoeg te bedenken...

Ik wil jullie eigenlijk allemaal aanraden om het komende seizoen iets te gaan doen wat buiten je muzikale comfortzone ligt. 
En geniet dan, net zoals ik, vooral ook van de weg er naar toe, want ook dat is waardevol!

Ik wens jullie allemaal een fantastisch en leerzaam muzikaal seizoen toe met veel groei, genoegen en applaus!

Oh enne, ik wil jullie natuurlijk ook dit seizoen weer zo goed mogelijk coachen bij het bereiken van jullie muzikale doelen. Om dat zo goed mogelijk te doen, en aan te sluiten bij jullie wensen en doelen, heb ik een enquete opgesteld.
Het invullen ervan kost maar een paar minuutjes tijd, en levert mij én jou iets op:
Ik krijg input over wat jij graag wil weten en leren. Jij krijgt op termijn de blog-artikelen en workshops die je zo graag wilt. En je krijgt ook nog eens 10% korting op een coachingsessie of workshop! Dat is WIN-WIN-WIN, toch?!


Radio-uitzending Klassiek in en om Breda

Tijdens de zomer niet iedere week een even lang blog artikel, maar dit keer wel een hele actuele!

In de zomer ligt het muzikale leven een beetje stil, en zo ook voor de speciale radio programma's over muziek.
Nu zorgen mensen in omroepland altijd wel voor een goed gevulde agenda, als het moet zelfs met herhalingen van eerdere uitzendingen. Bij 'Klassiek in en om Breda' doen ze dat niet, daar gebruiken ze de zomer voor het uitzenden van diepte-interviews.

Twee maanden geleden werd ik door Kees van der Spek geïnterviewd voor dit radio-programma van BredaNu en de ORTS. Aanstaande zondag is de uitzending.

10.00 -11.00u op BredaNu op 107,3 Fm of 92,9 op de kabel
17.00 -18.00u  ORTS op 106,2 Fm of 92,9 op de kabel

Kun je beide omroepen niet beluisteren? Een dag later is het hele interview ook te beluisteren via www.klassiekinenombreda.nl 

Ik ben benieuwd hoe je het interview en de muziekkeus vindt!

Optreden in de vakantie!

Deze week staan er plots weer wat (leuke!) muzikale verplichtingen op het programma, ondanks de zomerstop. Je leest er alles over in dit blog-artikel!

Efteling

Vandaag, 3 augustus 2022, gaat het dan eindelijk gebeuren: het Opleidingsorkest van Amor Musae gaat optreden in de Efteling. Het was een lang gekoesterde wens van de orkestleden om een keer te mogen optreden in de Efteling. Het leek maar niet te lukken, maar vlak voor de zomer kwam er een berichtje uit het beroemde pretpark: in de zomer waren er nog een aantal dagen vrij om in te vullen! Wow! Gelukkig konden we een dag vinden dat zo'n beetje het hele orkest kon, en vanuit de Efteling kwam al snel akkoord op deze aanmelding. Zodoende gaat het nu dan echt gebeuren: optreden in de Efteling!
Het zou natuurlijk tof zijn als jullie komen luisteren/kijken. Dus ben je toevallig in de Efteling? Hou ons in de gaten, we spelen om 12.00, om 13.00, om 17.00 en om 18.00...

Toeristenkerk Dishoek

Soms komen er van die muzikale cadeautjes op je pad.. Aanstaande zondag speel ik met trio 'de Muzieketiers' tijdens de viering in de toeristenkerk in het Zeeuwse Dishoek. Eerder dit jaar was ik daar al te gast met mijn ensemble 'de Bovenblazers' en wat was dat ongelooflijk mooi om te doen. Wat werden we dankbaar ontvangen ook. Ik kijk er dus al enorm naar uit om komende zondag weer mee te werken aan zo'n mooie viering. 

Op en top presteren met je orkest

De afgelopen week was een week boordevol concerten, en meer dan eens kreeg ik dan ook twee vragen:
- zoveel concerten achter elkaar is dat niet heel zwaar?
- hoe zorg je ervoor dat je het beste uit je muzikanten haalt?
Vandaag een antwoord op die twee vragen!

Zwaar?

Natuurlijk is het fysiek pittig om een aantal concerten in korte tijd te dirigeren. De andere kant is dat ik niet voor niks iedere week sport (hardlopen en fietsen). Dus mijn conditie is goed genoeg omdat aan te kunnen. En ja, natuurlijk is het bij concerten met zomerse temperaturen zwaarder, maar als ik eenmaal bezig ben is het alleen de muziek die nog telt.
Dus dan ga ik er vol voor!
En ik denk dat de grote truc is om voor jezelf buiten de concerten om alles rustig te maken: dus bewust tijd maken om (extra) te slapen, of om even een extra ommetje te maken.
Dat laatste brengt me bij het mentale aspect. Bij een concert wil je opperste concentratie van je muzikanten, maar die opperste concentratie en focus heb je als dirigent zelf ook nodig. 
En ik denk dat ik dat deel na Corona misschien wel het lastigst vind: focus houden. Maar juist daarvoor is die extra rust en ruimte buiten de concerten om zo belangrijk: dan kan je jezelf helemaal resetten voor een volgend concert!

Op en top

Je haalt het beste uit je muzikanten door hen vertrouwen te geven, daar ben ik vast van overtuigd. Dat kan even een bemoedigend knikje zijn tijdens het concert, of een peptalk vooraf. Maar veel meer nog is het de manier van werken tijdens repetities. 
Als dirigent wil je natuurlijk zoveel mogelijk minpuntjes verbeteren. Maar de manier waarop je dat aanpakt is bepalend voor het vertrouwen van je orkestleden. Als je hen positief blijft benaderen zal het vertrouwen groter zijn en daarmee het kans op succes het grootst. 
Natuurlijk zeg ik in the heat of the moment ook weleens iets waarvan ik later denk: oei dat was minder handig zo. Maar in het algemeen probeer ik altijd mijn orkestleden positief te benaderen, en ook te werken vanuit het wij-gevoel. 

Wat mij betreft is dat de manier om mensen het beste uit zichzelf te laten halen. 
Ik zeg nu niet dat deze manier heilig is hoor, maar dit is wel wat heel goed bij mij past!

Brabantse Wal Midzomer Concert 2022

Net zoals veel orkesten heeft ook de harmonie van muziekvereniging de Scheldezonen waar ik dirigent ben, lang moeten wachten op een after-corona concert. Afgelopen september werd een tof optreden gegeven op een lokaal muziekfestival, maar daarna stak Corona weer de kop op en bleef het stil... Nou ja, er werden online wel weer wat dingen gedaan, maar een echt concert, dat bleef achterwege. Aanstaande zaterdag is dan eindelijk weer het eerste concert in maanden! En wat voor eentje: het traditionele Brabantse Wal Midzomer Concert!

Jaarlijks (Corona niet meegerekend) organiseert de harmonie dit zomerconcert. Een concert in een gemoedelijke sfeer in samenwerking met 'huisband' Leo & the Crickets. Een concert ook waarin aardig wat popnummers voorbij komen.. In de winter wordt sinds enkele jaren het wat meer klassiek getinte winterconcert georganiseerd.

Het zomerconcert van dit jaar belooft ook weer een heerlijk avond te worden, en hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind, zodat het muzikale feest buiten gevierd kan worden op het plein voor MFC Kloosterhof. Bij slecht weer vindt het concert plaats in de hal van MFC Kloosterhof.

Wat er zoal op het programma staat: het gaat van filmmuziek en muziek van tv-series tot een heuse paso doble van Robbie Williams tot Snarky Puppy. Na de pauze wordt vrijwel alle muziek door harmonie en band samen uitgevoerd. De band zal echter ook een aantal nummers zonder de harmonie vertolken.

In de pauze is er een verloting, en er worden dit jaar ook borrelplankjes verkocht. De toegang tot dit muzikale zomerfeestje is helemaal gratis, dus ik zou zeggen: noteer 16 juli 20.30 in de agenda en kom gezellig luisteren en genieten!

Van opmaat tot slotakkoord: Ivo Kouwenhoven treft de juiste toon!

Ivo Kouwenhoven, de meeste dirigenten, bestuursleden, en orkestleden van blaasorkesten zullen de naam zeker herkennen. Ivo schreef talloze arrangementen en composities voor (jeugd)blaasorkest.
Ivo is een man naar mijn hart: iemand die (jonge) muzikanten benadert vanuit de muzikant en niet vanuit een boekje of een lesmethode. Ivo is ook de man achter Bas & Viola en het spel ‘de grote muziekrace’..
 
Eerder schreef hij het boek ‘verder kijken dan de muzieknoot lang is’.
Zijn nieuwste boek draagt de naam ‘van opmaat tot slotakkoord’.

En wie nu denkt dat Ivo een handleiding heeft geschreven hoe je jonge leden binnen haalt en levenslang binnenhoudt in je vereniging, komt van een koude kermis thuis.

Maar dat wil niet zeggen dat dit geen goed boek is, integendeel!
Want zoals Ivo zelf niet lesgeeft en dirigeert vanuit een boek of vanuit een partituur, zo is het ook niet de bedoeling dat hij ons als dirigenten en/of bestuurders vertelt hoe we het moeten aanpakken!

Het boek is wel een eye-opener, voor wie zijn ogen tenminste wíl openen!

Het belangrijkste is dat we met zijn allen uitgaan van het kind, het individu, de leerling, hoe je het ook noemen wil. Zet je eigen ego opzij, wees open minded en geef kinderen (en ook pubers!) hun eigen ruimte en neem ze serieus.

In het boek zijn allerlei vlot geschreven korte stukjes te vinden waarin voorbeelden worden gegeven hoe je het zou kunnen aanpakken, voorbeelden van hoe Ivo het aanpakt. Gewoon ideetjes over hoe je anders naar situaties kan kijken. Een aanzet om zelf open-minded te kijken en stil te staan bij hoe je zelf functioneert als dirigent of bestuurslid.  
Ook zijn er treffende gedichten in het boek opgenomen.

Ik heb wederom genoten van het boek van Kouwenhoven, en als ik voor mezelf spreek; dan is de reminder die ik in mijn agenda zet: Luister met je ogen en kijk met je hart! En dat is er eentje die je niet alleen op muziek kunt toepassen maar op heel veel andere situaties waarin je te maken hebt met andere mensen…
 
Het boek van Ivo Kouwenhoven is voor 16,95 te koop via  www.himalayamusic.nl
 

Complementary Colors

Op zondag 26 september vond er in Oisterwijk een bijzonder congres plaats: Complementary Colours. Een congres waarin een parallelprogramma voor verenigingsbestuurders én voor dirigenten werd gepresenteerd. Sommige onderdelen werde plenair gepresenteerd, en andere juist weer in deelgroepen.

Het congres was, door het C-woord, tot twee keer toe verplaatst, maar nu kon het dan eindelijk doorgaan.
Zelf kon ik er helaas niet de hele dag bij zijn, want ik mocht weer een concert dirigeren. Ja en werk gaat voor natuurlijk! Ik was dus alleen bij het ochtendprogramma aanwezig, maar dat was al bijzonder interessant met een workshop over de persoonlijkheid en psychologische kenmerken van een dirigent.
Heel leerzaam was het om te duiken in persoonlijkheid en het ontwikkelen van een persoonlijke stijl. Hoe sta je voor het orkest? Hoe ga je om met samen iets doen en toch afstand houden?! Lastige zaken waar iedere dirigent soms mee te maken heeft.
Belangrijkste eye-opener: iedere tegenslag heeft iets positiefs als je ervan wil leren!

Vervolgens was er een zeer levendige lezing door Steven Pont over effectief communiceren, ook erg belangrijk als dirigent. Bokito werd aangehaald om duidelijk te maken dat de relatie en daarmee ook de communicatie het meest wordt bepaald door degene die er de laagste waarde aan hecht...
Op een toffe manier werden een paar hele goede eye-openers naar voren gebracht:
- als je mensen niet snapt, bedenk dan wat hun belang is
- positie geeft taal pas betekenis
- macht inzetten maakt machteloos (want er ontstaat ondergronds verzet)
- niet de situatie, maar de interpretatie bepaalt hoe mensen communiceren

Ik heb heel wat ideeën opgedaan over hoe nu om te gaan met bepaalde uitdagingen en ik ben dan ook blij dat ik toch een halve dag van het congres heb kunnen mee beleven. Een levenslang leren, niet waar?!