Ensemblespel

Zoals jullie misschien hebben gelezen op mijn Facebookpagina, speel ik sinds kort met een tweetal andere tubaisten samen in een tubatrio… Eén en ander is in hoofdzaak bedoeld om (sponsor)geld voor onze muziekvereniging binnen te halen, maar bovenal is het ook superleuk om in een klein ensemble te spelen. acheter du viagra paris.
De doorzichtigheid van het repertoire maakt dat je het je niet kunt veroorloven om ‘even niet goed’ te zijn, het is dus een samenspelvariant die zeer veel van de musici eist, maar tegelijkertijd (zo is mijn ervaring althans) heel veel vreugde geeft…

Ook voor beginners is samenspel in kleine ensembles (bv trio of kwartet) heel leerzaam. Het is minder massaal als een groot (opleidings)orkest en de docent/dirigent heeft meer oog voor iedereen…
Leerlingen leren harmonieën beter doorzien en leren te horen wat hun muzikale positie in de groep is…

Voor veel voorspeelmiddagen worden leerlingen in kleine ensembles bij elkaar gezet. En soms heb ik de indruk dat dat alleen maar is omdat het makkelijk is, en om op die manier tijd te sparen, dan dat het is om leuk en leerzaam te zijn voor de leerlingen, maar misschien heb ik het mis…

Ik pleit voor meer samenspellessen, op alle niveaus in het muziekonderwijs. Samen spelen is niet alleen leuk en gezellig, maar vooral ook heel leerzaam!
Zelfs mijn jonge blokfluitleerlingen spelen al meerstemmig samen!

Meer muziek in de klas en Festival Bombarie

Wat ontzettend gaaf is het toch om te zien dat er op dit moment zoveel aandacht is voor ‘Meer muziek in de klas’!
De BZT-show doet mee, het LKCA zorgt voor meer gratis toegankelijk lesmateriaal voor op de basisscholen en veel muziekverenigingen spelen prima op deze trend in met extra schoolprojecten en kinderconcerten… De meeste verenigingen waaraan ik verbonden ben, doen ook hun uiterste best om muziekeducatie op de basisschool een plekje te geven in het verenigingsbeleid, en terecht, want wie de jeugd heeft…heeft de toekomst!

Maar soms hé, dan verbaas ik me over de houding van sommige muziekdocenten en verenigingsbesturen… Ze denken dat de jeugd nog dezelfde liedjes leuk vindt als tien, misschien wel vijftien jaar geleden. Ze denken dat de werkvormen uit die tijd nog steeds werken. En dat laatste is wellicht ook grotendeels zo, maar ik denk dat muziekdocenten én verenigingen ook moeten zoeken naar nieuwe wegen. Andere manieren van lesgeven (met gebruik van de hedendaagse multimedia etc), ander repertoire etc, etc…

Met andere woorden, niet alleen moet er meer muziek in de klas komen, maar er moet meer muziek in de klas komen (en in regulieren muzieklessen) op een hedendaagse manier…
We moeten ons (blijven) realiseren dat het belangrijk is dat we als vereniging, maar vooral ook als docent, feeling houden met onze leerlingen.. Maar ook met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs in het algemeen en muziekonderwijs in het bijzonder…

In dat kader is festival Bombarie een hele mooie!
Een spiksplinternieuw festival voor en over amateurmuziek waar allerlei workshops worden verzorgd…
Ik ben er zeker één of meerdere dagen te vinden om mijn ‘levenslang leren – proces’ te stimuleren en mijn creativiteit te prikkelen!
Hopelijk tref ik er veel collegae en andere geïnteresseerden!

Staff wars

Het is weer tijd voor een nieuwe blogpost. Traditiegetrouw gebruik ik de extra vrije tijd in vakanties om wat me wat verder te verdiepen in nieuwigheden op muziekgebied.
Vooral de wereld van apps is iets wat ik goed probeer bij te houden. Wie weet stuit ik op zaken die ik kan gebruiken in mijn lespraktijk óf zelfs in mijn eigen musiceer- of dirigeerpraktijk!

En jawel, ik heb iets leuks gevonden! Ik heb een aantal jonge leerlingen die het nog erg lastig vinden om noten te lezen en daarom was ik op zoek naar een leuk appje om hen dit spelenderwijs te leren.
Staff Wars Live is een app die in Amerika razend populair is in het muziekonderwijs.
In de geest van Star Wars schiet je de juiste muzieknoten uit de lucht.
Je kunt nu ook de juiste noot op je muziekinstrument spelen om de noten op je scherm te laten ontploffen. Dat kon blijkbaar nog niet in eerdere versies van het spel.

Als je de app hebt opgestart kies je eerst je instrument. Voor blaasinstrumenten in Bes (bv klarinet en trompet) en Es (bv altsax) worden de transposities meegenomen.
Daarna kies je de juiste sleutel, toonsoort, bereik. En dan kan de pret beginnen!

Het is de bedoeling dat je steeds de noot speelt die wordt afgebeeld. Dat moet wél gebeuren vóórdat de noot de notenbalk raakt! Natuurlijk wordt de snelheid langzaam opgevoerd en de app houdt de scores bij… Ik ga er na de vakantie zeker mee aan de slag met mijn jonge trompettistjes!

Receptief inzicht

Het is een verplicht onderdeel bij de C- en D-examens HAFABRA: Receptief inzicht.
Wanneer ik het er met collegae over heb, zitten velen erover met hun handen in het haar.
Gaat dit niet veel te ver en hoe moeten ze hun leerlingen hierop voorbereiden? En meer nog: wat een saaie kost voor leerlingen. Een leerling wil toch spélen!?

Allereerst dit: Wat is receptief inzicht precies?
Kennis van en inzicht in de algemene karakteristieken van muzikale stijlperioden
zoals Renaissance, Barok, Classicisme, Romantiek en 20e eeuw, verschillende muzikale
genres zoals klassiek, jazz en pop en blaasmuziek uit andere culturen. Dit dient (C-examen)
te blijken uit het, aan de hand van beluisterde muziek, aangeven uit welke periode en
cultuur de muziek afkomstig is, welk genre het betreft en welke functie de muziek heeft.
Voor het D-examen moet daarbovenop een werkstuk gemaakt worden over een onderwerp met betrekking tot blaasmuziek.

Tsja, dat is kort en bondig, maar tegelijk ook heel erg breed en divers…

En toch hè, eigenlijk vind ik die lessen receptief inzicht dus echt helemaal fántástisch om te geven!
In goed overleg plannen we een aantal (extra) lessen om met elkaar de muziekgeschiedenis door te nemen met geluidsfragmenten en uitleg daarbij over hoe de muziek zich in die periodes ontwikkelde.
Je merkt dat leerlingen (jóng én oud) geboeid raken door de muziekgeschiedenis, gepakt worden door de opeenvolgende stijlen en stromingen in de muziek én het ook gaan toepassen in hun eigen speelpraktijk.. Ik vind dat fantastisch om te zien, en ik vind het vooral ook super om hen zo nog meer de gelegenheid te geven op muzikale ontdekkingsreis te gaan en hun eigen smaak te ontwikkelen…

Misschien telt het mee dat ik vroeger ook dol was op lessen muziekgeschiedenis.
Misschien komt het omdat ik zoveel mogelijk probeer logische verbanden te leggen voor en met de leerlingen.
Misschien komt het omdat ik probeer gelijk een koppeling te maken met hun speelpraktijk.
Maar mijn leerlingen zijn altijd heel enthousiast over deze lessen, en het voelt zeker niet als een verplicht nummertje. Niet voor mij, maar ook niet voor hen!

Complimentendag

Het is vandaag Nationale Complimentendag!

In mijn werk als dirigent en muziekdocent heb ik veel te maken met vrijwilligers, en die verzetten bergen (vaak onzichtbaar) werk…

Bij een concert krijgen orkest en dirigent applaus, maar wat te denken van:
– de mensen die van tevoren de zaal hebben aangekleed?
– de mensen die ver voor het concert hebben gezorgd dat iedere muzikant de juiste partij voor z’n neus kreeg?
– de mensen die voor iedere repetitie de stoelen gereed zetten?
– de persoon die de affiche en de programmaboekjes heeft gemaakt?
– de mensen die de affiches hebben verspreid, zodat het publiek toestroomde?
– de mensen die sponsors hebben geworven om het concert financieel mogelijk te maken?

En zo kan ik nog wel even doorgaan….

Bij een examen of leerlingenpresentatie krijgen de leerlingen en de docent het applaus, maar wat te denken van de opleidingscoordinator die zorgt dat ouders en leerlingen steeds op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen de vereniging, die zorgt dat dergelijke presentaties worden georganiseerd, en die zorgt dat leerlingen worden aangemeld voor een examen?
En wat te denken van degene die zorgt dat elke leerling een goed bespeelbaar instrument tot zijn of haar beschikking heeft?

En meer in het algemeen..
Wie ziet er eigenlijk wat een werk er wordt gedaan door besturen? Bestuursleden die in hun (vaak schaarse) vrije tijd druk zijn met het wel en wee van de muziekvereniging… Regelmatig met elkaar om de tafel om lopende zaken met elkaar af te stemmen, maar ook verder vooruit kijken; beleid maken voor de toekomst… Allerlei praktische zaken, ieder heeft zo zijn eigen taak. Van jeugdbeleid tot lief en leed, van contacten met dirigent(en) tot PR, van financiën tot het secretariaat.

Voor ál die mensen die achter de complimenten en het applaus staan die ik als dirigent/docent vaak krijg wil ik vandaag een enorm applaus vragen. Want ik heb groot respect voor al deze vrijwilligers en wil ze op deze complimentendag graag extra in het zonnetje zetten!

Chapeau dames en heren!

Inspiratie

‘Hoe komt een idee ooit tot stand? Kan zo’n gedachte ontstaan? Waar komt dat helder ogenblik, dat inzicht toch vandaan?’
Een stukje uit het lied inspiratie uit de musical ‘Joe’.

Veel van jullie zullen misschien (nog) niet weten dat ik een enorme musicalfan ben. En de afgelopen weken kreeg speciaal het bovenstaande nummer voor mij een diepere betekenis.

Inspiratie… Inspiratie bij het componeren van mijn compositie (die mede door míjn inspiratie inmiddels al voor 2/3 deel af is), inspiratie ook voor het lesgeven, voor het coachen van mensen, voor het dirigeren van orkesten, voor het geven van gerichte aanwijzingen…

Want ook (of misschien júist!) als afgestudeerd musicus blijf je voortdurend op zoek naar nieuwe inspiratie… Je leest boeken over interessante muzikale persoonlijkheden, of je je bekijkt documentaires over deze personen. De documentaireserie over topdirigent Jaap van Zweden is hiervan een goed voorbeeld.
Maar bv ook een boek over coachend leidinggeven… Of een boek over een beroemd componist, om zo meer te weten te komen dan wat je standaard in alle boeken over die componist leest…

En soms, heel soms, komt je inspiratie uit spontane dingen, op momenten dat je niet bewust zóekt naar inspiratie. Inspiratie vanuit hele andere vakgebieden… En dat is soms nog het mooist, want van daaruit kun je dan helemaal een idee gaan uitwerken…

Ik ben benieuwd waar jij je inspiratie vandaan haalt achat de viagra pfizer. Wie is jouw voorbeeld?

Meer muziek in de klas

Gisteravond zat zowat heel muziekminnend Nederland te kijken naar De Wereld Draait Door. Dat programma stond namelijk helemaal in het teken van ‘Meer muziek in de klas’.
Het Leerorkest was er en liet van alles horen en zien. Niet allemaal kwamen de kinderen even enthousiast over, maar het merendeel leek er plezier in te hebben. En dat is toch het allerbelangrijkste!

Joop van den Ende was er en gaf aan waarom hij het muziekonderwijs op de Nederlandse basisscholen een impuls wilde geven. En er werd een geweldige muziekwedstrijd voor klassen (groep 5-7) uitgeschreven die uiteindelijk moet gaan leiden tot een concert voor koningin Máxima.
Professor Erik Scherder was erbij en hij vertelde over het nut van muziekles voor kinderen.. En dan niet alleen dat ze beter samen leren werken, maar ook dat het kinderen helpt om beter te leren plannen en hun huiswerk te organiseren…

En daar komt een mooie overlap tussen mijn beide werkvelden. Zoals de meesten van jullie weten, werk ik, naast mijn werk als musicus, bij een studiebegeleidingsinstituut. Natuurlijk begeleiden we daar middelbare scholieren, en soms ook basisschoolleerlingen. Veel huiswerkinstituten hebben afgelopen jaren een zogenaamde brugklastraining opgezet waarin kinderen onder andere leren plannen en organiseren.

Ikzelf zit al een tijdje te broeden op een overlappende dienst, wellicht de brugklastraining aanvullen met muzikale aspecten…

Momenteel ben ik nog in een brainstormfase, maar wellicht rolt er zeer binnenkort een nieuwe dienst uit!
Heb je ideeën of wil je meedenken? Laat het me weten!

Wil je de uitzending terugkijken? Dat kan hier!