fbpx

Complimentendag

Het is vandaag Nationale Complimentendag!

In mijn werk als dirigent en muziekdocent heb ik veel te maken met vrijwilligers, en die verzetten bergen (vaak onzichtbaar) werk…

Bij een concert krijgen orkest en dirigent applaus, maar wat te denken van:
– de mensen die van tevoren de zaal hebben aangekleed?
– de mensen die ver voor het concert hebben gezorgd dat iedere muzikant de juiste partij voor z’n neus kreeg?
– de mensen die voor iedere repetitie de stoelen gereed zetten?
– de persoon die de affiche en de programmaboekjes heeft gemaakt?
– de mensen die de affiches hebben verspreid, zodat het publiek toestroomde?
– de mensen die sponsors hebben geworven om het concert financieel mogelijk te maken?

En zo kan ik nog wel even doorgaan….

Bij een examen of leerlingenpresentatie krijgen de leerlingen en de docent het applaus, maar wat te denken van de opleidingscoordinator die zorgt dat ouders en leerlingen steeds op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen de vereniging, die zorgt dat dergelijke presentaties worden georganiseerd, en die zorgt dat leerlingen worden aangemeld voor een examen?
En wat te denken van degene die zorgt dat elke leerling een goed bespeelbaar instrument tot zijn of haar beschikking heeft?

En meer in het algemeen..
Wie ziet er eigenlijk wat een werk er wordt gedaan door besturen? Bestuursleden die in hun (vaak schaarse) vrije tijd druk zijn met het wel en wee van de muziekvereniging… Regelmatig met elkaar om de tafel om lopende zaken met elkaar af te stemmen, maar ook verder vooruit kijken; beleid maken voor de toekomst… Allerlei praktische zaken, ieder heeft zo zijn eigen taak. Van jeugdbeleid tot lief en leed, van contacten met dirigent(en) tot PR, van financiën tot het secretariaat.

Voor ál die mensen die achter de complimenten en het applaus staan die ik als dirigent/docent vaak krijg wil ik vandaag een enorm applaus vragen. Want ik heb groot respect voor al deze vrijwilligers en wil ze op deze complimentendag graag extra in het zonnetje zetten!

Chapeau dames en heren!