een nieuwe compositie

2016 is begonnen, voor ons muzikanten letterlijk en figuurlijk een kans om weer een nieuw jaar te ‘componeren’; een nieuwe compositie met hopelijk veel gezondheid, geluk, liefde, harmonie en muziek…

Zelf heb ik deze beeldspraak heel letterlijk genomen..
Tijdens mijn studie aan het conservatorium heb ik aardig wat stukken gecomponeerd. Na mijn afstuderen kwam het componeren in de verdrukking.. Druk, drukker, drukst, je kent het wel.
Het bleef vaak bij arrangementen uitwerken, en dat kostte me al tijd genoeg…

Maar in 2016 ga ik toch ook het componeren weer oppakken. Mezelf prikkelen en de creativiteit nog meer laten stromen!
En dat is niet zomaar een loos goed voornemen waar niets van gaat komen. Nee, want aan het eind van 2015 heb ik mezelf opgegeven als deelnemer van een compositiewedstrijd. Ik heb mezelf dus echt een doel gesteld.

Ik kan nog niet veel zeggen over de compositie, alleen dat het een driedelig werk wordt, waarvan het eerste deel inmiddels al af is. Het wordt een werk voor koperkwintet…

Ik hoop dat het een prachtcompositie wordt! In ieder geval ben ik ervan overtuigd dat het werken eraan me weliswaar tijd zal kosten, maar ook veel energie zal geven!

Natuurlijk zal ik mijn trouwe blogvolgers op de hoogte houden van het wel en wee van dit werk!

Ik ben benieuwd welke (her)nieuw(d)e muzikale uitdagingen jullie aangaan dit jaar!