meespeelcd’s

Toen ik begon met muzieklessen (ruim 20 jaar geleden) bestonden ze nog niet, ze kwamen pas enkele jaren later: de boeken met meespeel-cd’s… Het was een feest als ik dan de laatste les voor een willekeurige vakantie tijdens de les met een meespeel-cd Disney-liedjes mocht spelen.
Hoe anders is dat nu… De boeken met cd zijn niet meer weg te denken uit de leswereld. En niet alleen de ‘extra boeken’, maar ook de reguliere lesmethodes zijn voorzien van meespeel-cd’s, en soms zelfs dvd’s… Laatst vroeg iemand mij wat ik nou van al die meespeel-cd’s vond.

Om te beginnen zijn deze boeken met meespeel-cd natuurlijk hartstikke leuk, want zo kunnen ook beginnende leerlingen al snel optreden met een leuk liedje, en dat werkt motiverend.

Een belangrijke rol blíjft weggelegd voor de docent: het is geen kwestie van ‘laat de leerling maar fijn naar de cd luisteren hoe het wordt voorgespeeld, en dan komt het wel goed’.
Dat is een gemakzuchtige methode voor zowel docent als leerling, waarmee een docent zich op de lange termijn uit de markt prijst.

De kern van een goede instrumentale techniek wordt gevormd door het goed functioneren van de associaties noten zien, tonen horen en grepen weten/voelen.
En dit alles wordt niet bereikt door een leerling simpelweg te laten naspelen en meespelen van/met wat er op een cd wordt gespeeld. Daarmee komt met name het prima vista lezen van ritme en melodie, zelf analyseren van zinsbouw en de associatie van noot naar klank heel erg in het gedrang… Terwijl ook die heel belangrijk zijn voor het ontwikkelen van een goede instrumentale techniek.
Daarbij komt nog eens bij dat leerlingen niet altijd het tempo van de cd aankunnen, en dan werkt het juist demotiverend, of gaan leerlingen slordig spelen.
En wat te denken van interpretatie? Met een cd ben je toch vaak gebonden aan tempo en speelwijze van de cd, hoewel er ook wel methodes zijn waarbij je het tempo kunt aanpassen…

Kortom, een meespeel-cd verbannen is niet nodig, ze zijn hartstikke leuk, mits met mate en met zorg gebruikt!