fbpx

Waarom in een orkest spelen gezond is!

Onderzoek toont aan dat. spelen in een orkest enorme voordelen heeft voor zowel het lichamelijk als het geestelijk welbevinden. Sommigen suggereren dan ook om ‘orkestspel’ voor te schrijven als een behandeling. Recente bevindingen uit onderzoek laten zien dat er nog meer unieke voordelen zijn wanneer mensen samen musiceren.

Hieronder lees je een aantal voordelen op een rijtje!  1. Het  versterkt het gevoel van saamhorigheid

Onderzoek geleid door psycholoog Nick Stewart van Bath University geeft aan dat mensen die samen musiceren een groter gevoel van saamhorigheid ervaren, doordat ze deel uitmaken van een groep, dan mensen die betrokken zijn bij andere sociale activiteiten. De onderzoekers vergeleken drie groepen: muzikanten in een orkest, solisten en deelnemers aan teamsport. Een van de resultaten is dat orkestmuzikanten lagere niveaus van autonomie/ zelfstandigheid meldden dan mensen die teamsporten beoefenden of als solist zongen. Stewart suggereert dat in de huidige maatschappij, waar we vaak gericht zijn op het individu in plaats van samenwerken om gezamenlijke doelen te verwezenlijken, dit een billijke ‘prijs is’, omdat samenspelen in een orkest nog veel meer andere voordelen heeft.


2. Het reguleert de hartslag

Onderzoekers ontdekten dat, van alle orkestmuzikanten, de hartslag synchroon ging lopen. De hartslag werd direct beïnvloed door de melodie van de muziek en hun gezamenlijke ademhaling. De puls van de hartslag van de geteste mensen kwamen steeds dichter bij elkaar te liggen en waren gelijk toen ze als groep zongen. De studie was gebaseerd op 15 18-jarige koorzangers die werden getest door onderzoekers van de Universiteit van Göteborg. Het verminderen van de variabiliteit van de hartslag heeft een positief effect op de gezondheid.

Er werd ook gesuggereerd dat orkestspel invloed heeft op het reguleren van emoties en de communicatie met anderen, waardoor het gevoel van samenwerking/ saamhorigheid versterkt wordt.


3. Het vermindert stress en depressie

Een aantal studies hebben gekeken naar de mentale gezondheidsvoordelen van samen musiceren. Een studie die een jaar duurde, waarbij deelnemers waren gediagnosticeerd met een depressie, wees uit dat samen musiceren in een orkest ervoor zorgde dat de depressie afnam of zelfs verdween. Andere studies hebben de invloed van zingen in een groep op het verhogen van oxytocine niveaus, die helpen bij het beheersen van stress en angst, onderzocht.


4. Het vermindert de symptomen van de ziekte van Parkinson en verbetert de longfunctie

Onderzoekers van Cardiff University hebben in 2012 bewijs gevonden dat longkankerpatiënten dien een orkest speelden een grotere longcapaciteit hadden dan mensen die dat niet deden.


5. Het verbetert het gevoel van sociaal welzijn

Uit het onderzoek van Stewart bleek dat deelnemers aan orkesten hoger scoorden op sociale contacten en een goede gezondheid dan solisten. De score voor orkestleden en teamspelers in sport waren echter hetzelfde. Dit zou verklaard kunnen worden uit het feit dat zolang je iets in een groep doet, dit een positief effect heeft op de gezondheid en op de sociale contacten, het gevoel er bij te horen.

6. Het verhoogt je levensverwachting

Een gezamenlijk onderzoek van Harvard en Yale Universiteiten, gepubliceerd in 2008, concludeerde dat orkestspel je levensverwachting verhoogt. 


Dus? Speel je nog niet in een orkest? Zoek een leuk orkest om in mee te gaan spelen, en speel je al wel in een orkest? Dan ben je heel goed bezig! Je kunt natuurlijk altijd kijken of je nog in een extra orkest wilt spelen, maar of dit extra goed is, daar is geen onderzoek naar gedaan! Leuk is het in ieder geval wel!