fbpx

Met mentale training op naar succesvolle concerten in het nieuwe jaar!

Mentale repetitie is een techniek die veel wordt gebruikt door topsporters en andere mensen die optimale prestaties moeten leveren. Denk dan bijvoorbeeld aan topadvocaten, mediators of zakenmensen, maar ook sollicitanten. Vaak gebruiken mensen deze toepassing zonder er erg in te hebben en lijkt het gewoon deel uit te maken van de natuurlijke denkpatronen.

Door onszelf bewust te zijn van dit proces, kunnen we mentale repetitie zeer effectief inzetten bij het bereiken van onze doelen. Je hebt er niet meer voor nodig dan verbeeldingskracht. En niet alleen verbeelding op visueel vlak. Hoe beter je in staat bent om te zien, horen, voelen, horen en proeven hoe je het proces gaat verlopen om je doel te bereiken, hoe effectiever de uitkomst zal zijn.

Wat is mentale repetitie eigenlijk?

Mentale repetitie is het proces waarbij je in je geest stap voor stap het proces doorloopt en beleeft, dat nodig is om je doel te bereiken. Door dit proces keer op keer te doorlopen, ben je uiteindelijk beter in staat een prestatie te leveren. 

Een atleet zal om zijn schaatsrecord te kunnen verbeteren een aantal cruciale stappen moeten doorlopen. Door bijvoorbeeld de rondetijden op de klok te visualiseren, zijn krachtige slagen over het ijs en het bijbehorende gekras in te beelden en zichzelf binnen de tijd over de finish te zien komen, zal hij beter in staat zijn doel te bereiken. Maar ook voor muzikanten is mentale repetitie een ongelooflijk sterk middel!

Hoe krachtig is de ingebeelde praktijk?

Onderzoek laat zien dat het in de geest doorlopen van de ingebeelde praktijk een zeer positieve invloed heeft op de uitvoering in de werkelijke praktijk en vaak resulteert in betere prestaties dan wanneer deze voorbereiding niet wordt getroffen. Naast atletische  en muzikale prestaties kan mentale repetitie ook worden toegepast in andere contexten, zoals bijvoorbeeld het onderwijs.

Ook chirurgen kunnen ‘mental rehearsal’ inzetten om de op hande zijnde operatie voor zichzelf voor te bereiden. Door de actie en het resultaat ‘alvast’ te beleven, is de persoon in kwestie veel beter in staat het beoogde resultaat te bereiken dan iemand die deze voorbereiding niet heeft getroffen.

Intensiveer mentale repetitie met submodaliteiten

Submodaliteiten zijn binnen NLP (Neuro Linguistisch Programmeren) de bouwstenen die worden gebruikt om representatiesystemen (visueel, auditief, kinesthetisch, olfactorisch en gustatoir) weer te geven. Denk bijvoorbeeld aan het representatiesysteem Visueel, dan is scherp of helder een submodaliteit. Deze submodaliteiten kunnen worden ingezet om de kracht van mentale repetitie te intensiveren en dus een beter resultaat te krijgen.

Door bij het visualiseren van het proces te ‘spelen’ met deze submodaliteiten kan de inleving in de situatie worden vergroot, ofwel, de betrokkene voelt zich meer geassocieerd met de situatie. Andersom kunnen submodaliteiten ook worden gebruikt om te dissociëren in een ongewenste situatie. Dat klinkt wel heel ingewikkeld hè? Ik zal een voorbeeld geven:
Een zoon wordt tijdens zijn therapie voor mishandeling geleerd beter om te kunnen gaan met de geestelijke mishandeling waaraan hij door zijn vader voortdurend wordt blootgesteld. Door de stem van de vader in zijn verbeelding af te knijpen, de gestalte van zijn vader vager en kleiner te maken, zal hij de aanwezigheid van de vader minder overweldigend overkomen, waardoor hij beter daarmee kan omgaan.

Andersom kunnen submodaliteiten ook worden ingezet bij het bereiken van andere doelen. Een sprinter kan de focus op zijn baan alvast intensiveren door zijn blik op de finish te richten, maar ook door het gejuich van het publiek in zijn verbeelding al luider te laten klinken. Hij kan zijn tv-interview alvast visualiseren en het gewicht van de Olympische medaille reeds om zijn nek te voelen.

Door te werken met submodaliteiten kunnen gewenste situaties worden geïntensiveerd en de daarmee gepaard gaande gevoelens en emoties meer intens worden ervaren.

Oftewel als je mentale repetitie goed inzet kan dat een belangrijke sleutel zijn voor geslaagde concerten in 2023! Wil je er meer over weten, of er onder begeleiding mee aan de slag? Neem dan contact met me op om een coachingsessie in te plannen!